Worming and vaccination

Worming and vaccination

Chipping and issuing pet passes

Chipping and issuing pet passes

USG examination

USG examination

Hematological and biochemical examination

Hematological and biochemical examination

Urinal examination

Urinal examination

Microscopic examination

Microscopic examination

Infusion therapy

Infusion therapy

Surgical procedures

Surgical procedures

kastrácia a sterilizácia

cisársky rez

chirurgia mäkkých tkanív

operácia skríženého väzu, luxácie pately

Sales of veterinary medicines

Sales of veterinary medicines

Ultrasonic cleaning of tartar

Ultrasonic cleaning of tartar